Par mums

Par mums

Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts” (SAB “Saullēkts”), ir dibināta 2009. gada 24. aprīlī, lai sniegtu sociālos pakalpojumus, ilgstošo sociālo aprūpi un rehabilitāciju cilvēkiem pensijas vecumā un cilvēkiem ar invaliditāti, kuri sava vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ paši saviem spēkiem nevar nodrošināt pienācīgu dzīves kvalitāti.

Kopš 2009. gada 14. decembra SAB “Saullēkts” ir reģistrēta LR Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā vairāku sociālo pakalpojumu sniedzēja:

  • ilgstošas sociālās aprūpes institūcija;
  • aprūpes mājās;
  • īslaicīgā uzturēšanās un rehabilitācija.

SAB “Saullēkts” mērķi:

  • aizstāvēt cilvēku ar invaliditāti un pensijas vecuma cilvēku tiesības un likumīgās intereses;
  • sniegt cilvēkiem ar invaliditāti un pensijas vecuma cilvēkiem sociālos pakalpojumus, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
  • veidot nepieciešamo atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu ikvienam cilvēkam ar invaliditāti un pensijas vecuma cilvēkam dzīves kvalitātes nemazināšanos, kuri sava vecuma vai savu funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši ar saviem spēkiem.