Pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi:

  • Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija – 46 vietas;
  • Aprūpe mājās;
  • Īslaicīgā uzturēšanās un rehabilitācija;
  • Zupas virtuve.


SAB “Saullēkts” nodrošinātie pakalpojumi vērsti uz vientuļajiem, maznodrošinātajiem pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, dodot iespēju noteiktās dzīves situācijās saglabāt ierasto ikdienu un saņemt veselības stāvoklim atbilsošu aprūpi.

Pakalpojumu saņēmēji atkarībā no katra individuālajām vajadzībām, fiziskā un garīgā stāvokļa tiek nodrošināti ar pielāgotu un atbilstoši aprīkotu dzīvojamo platību un vispusīgiem sociālās rehabilitācijas pasākumiem.

Papildus ilgtošās aprūpes un aprūpes mājas pakalpojumiem SAB “Saullēkts” ar Siguldas-Štūres sadraudzības biedrības atbalstu, nodrošina zupas virtuvi trūcīgajiem Siguldas novada iedzīvotājiem aukstākajos gada mēnešos.