Home

Par dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem pensijas vecumā un cilvēkiem ar invaliditāti.

Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts”

Par mums

Par mums

Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts” (SAB “Saullēkts”), ir dibināta 2009. gada 24. aprīlī, lai sniegtu sociālos pakalpojumus, ilgstošo sociālo aprūpi un rehabilitāciju cilvēkiem pensijas vecumā un cilvēkiem ar invaliditāti, kuri sava vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ paši saviem spēkiem nevar nodrošināt pienācīgu dzīves kvalitāti.

Kopš 2009. gada 14. decembra SAB “Saullēkts” ir reģistrēta LR Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā vairāku sociālo pakalpojumu sniedzēja:

  • ilgstošas sociālās aprūpes institūcija;
  • aprūpes mājās;
  • īslaicīgā uzturēšanās un rehabilitācija.

SAB “Saullēkts” mērķi:

  • aizstāvēt cilvēku ar invaliditāti un pensijas vecuma cilvēku tiesības un likumīgās intereses;
  • sniegt cilvēkiem ar invaliditāti un pensijas vecuma cilvēkiem sociālos pakalpojumus, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
  • veidot nepieciešamo atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu ikvienam cilvēkam ar invaliditāti un pensijas vecuma cilvēkam dzīves kvalitātes nemazināšanos, kuri sava vecuma vai savu funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši ar saviem spēkiem.

Pakalpojumi

Mūsu pakalpojumi:

  • Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija – 46 vietas;
  • Aprūpe mājās;
  • Īslaicīgā uzturēšanās un rehabilitācija;
  • Zupas virtuve.


SAB “Saullēkts” nodrošinātie pakalpojumi vērsti uz vientuļajiem, maznodrošinātajiem pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, dodot iespēju noteiktās dzīves situācijās saglabāt ierasto ikdienu un saņemt veselības stāvoklim atbilsošu aprūpi.

Pakalpojumu saņēmēji atkarībā no katra individuālajām vajadzībām, fiziskā un garīgā stāvokļa tiek nodrošināti ar pielāgotu un atbilstoši aprīkotu dzīvojamo platību un vispusīgiem sociālās rehabilitācijas pasākumiem.

Papildus ilgtošās aprūpes un aprūpes mājas pakalpojumiem SAB “Saullēkts” ar Siguldas-Štūres sadraudzības biedrības atbalstu, nodrošina zupas virtuvi trūcīgajiem Siguldas novada iedzīvotājiem aukstākajos gada mēnešos.

Kontakti

Kontakti

Dārza iela 47a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Tālrunis + 371 26357033