Turpinām īstenot projektu „Siguldas novada sociālajā jomā darbojošos nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” Array Drukāt Array

Projekta laikā projektā iesaistītās Siguldas novada NVO piedalījās apmācību semināros un papildus apzināja kādi pakalpojumi ir un kādi iztrūkst Siguldas novadā. Kopīgi visu organizāciju pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Siguldas sadraudzības pilsētu Birštonu, kur guva vērtīgu pieredzi un iepazinās ar Birštonas NVO darbu un pakalpojumiem.

Visa gada garumā vienu reizi mēnesī, Siguldas novada Dienas centrā bija iespēja saņemt juridiskās, grāmatvedības un IT speciālistu konsultācijas.

Kopējais darbs un redzējums tiks atspoguļoti Stratēģiskajā plānā un informācija par organizācijām apkopota kopējā bukletā.

Eva Viļķina

 

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu