Siguldas novada NVO pieredzes apmaiņa BirštonāSiguldas novada NVO pieredzes apmaiņa Birštonā Array Drukāt Array

Š.g. 30.06. un 01.07. Siguldas novada NVO vadītāji piedalījās pieredzes apmaiņā Lietuvas pilsētā Birštonā, kas ir arī sadraudzības pilsēta Siguldas novadam.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis - iepazīšanās ar Birštonas NVO pieredzi līdzdalības resursu stiprināšanā, politikas plānošanā un ieviešanā NVO, kas darbojas sabiedriskā labuma darbības jomā. Iepazināmies ar trim Birštonas pilsētas nevalstisko organizāciju un pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem -  Dienas centru cilvēkiem ar invaliditāti, Dienas centru nevalstiskām organizācijām, Dienas centru sociālā riska personām.

Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti nodrošina pakalpojumus/nodarbības dažāda vecuma personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ir apzināti 400 personas ar invaliditāti. Dienas centrā tiek sniegti sekojoši pakalpojumi un nodarbības - sveču liešanas, ādas apstrādes un citas radošās nodarbības, dziedāšanas nodarbības, datoru un interneta pieeja, duša un veļas mazgāšana par nelielu samaksu, ārstnieciskā vingrošana (10 masāžas biedriem maksā 10 liti), masāžas pakalpojums, friziera pakalpojums.

Dienas centrs nevalstiskām organizācijām nodrošina telpas dažādām NVO un interešu grupām. Iekārtots pašvaldībai piederošās telpās, 2007. gadā ēka renovēta. Ēkā ir lifts personām ar pārvietošanās traucējumiem. Novadā darbojas 40 nevalstiskās organizācijas, no kurām aktīvi darbojas 20. Dienas centrā ir telpa humānās palīdzības un pārtikas paku dalīšanai trūcīgiem.

Dienas centrs sociālā riska personām iekārtots bijušās skolas telpās trīs stāvos. Telpas nesen renovētas un labiekārtotas. 1. un 2. stāvā ir nodarbību telpas. 3. stāvā izveidotas istabiņas, kur īslaicīgi izmitināt 15 personas, kuras nonākušas krīzes situācijā.

Pēc dalībnieku atziņām kā Birštonas, tā arī Siguldas novada pašvaldības atbalsta NVO un veicina dažādu pakalpojumu attīstību un organizācijas tiek iesaistītas sabiedrības viedokļa apzināšanā.

 

Rakstu sagatavoja

Eva Viļķina

Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/218
92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apapkšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu