Siguldas NVO stratēģiskais plāns 2014.-2019.gadam sociālo pakalpojumu attīstībai novadā

 

klikšķināt šeit: 
Stratēģiskais plāns

Buklets: Siguldas novada NVO

 

Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/218
92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apapkšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu

 
SIF projekta noslēgums
 

Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/218
92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apapkšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu

 

 

 

SIF projekta noslēguma konferences bilžu galerija

 

 
Siguldas novada NVO pieredzes apmaiņa BirštonāSiguldas novada NVO pieredzes apmaiņa Birštonā

Š.g. 30.06. un 01.07. Siguldas novada NVO vadītāji piedalījās pieredzes apmaiņā Lietuvas pilsētā Birštonā, kas ir arī sadraudzības pilsēta Siguldas novadam.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis - iepazīšanās ar Birštonas NVO pieredzi līdzdalības resursu stiprināšanā, politikas plānošanā un ieviešanā NVO, kas darbojas sabiedriskā labuma darbības jomā. Iepazināmies ar trim Birštonas pilsētas nevalstisko organizāciju un pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem -  Dienas centru cilvēkiem ar invaliditāti, Dienas centru nevalstiskām organizācijām, Dienas centru sociālā riska personām.

 
Lasīt tālāk...
 
Turpinām īstenot projektu „Siguldas novada sociālajā jomā darbojošos nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
2014.gada 14.novembrī 

Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/218

Kopš 2013. gada decembra Siguldas novadā tiek realizēta projekts „Siguldas novada sociālajā jomā darbojošos nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Projekts tuvojas noslēgumam un 24. novembrī Siguldas pagasta kultūras namā notiks Siguldas novada nevalstisko organizāciju konference, kurā apkoposim projekta rezultātus.

Lasīt tālāk...